Synkroskola

Synkroniserad konståkning (fd teamåkning) är konståkningens lagsport. Ett tävlande lag består av 16 åkare på isen och upp till fyra reserver. Man tävlar med ett kortprogram och ett friåkningsprogram. Programmen består av olika element, såsom passeringar, hjul, cirklar, block och linjer, som vävs samman med olika friåkningsrörelser och steg. Även variationer i handfattningar bedöms av domarna. 

Lär dig några av de olika elementen i vår Synkroskola, med filmer och bilder från fd svenska landslaget i synkroniserad konståkning, Team Surprise. Bli ett ess på synkro!

Om Synkroniserad Konståkning

Synkroniserad Konståkning startade i USA, men har spridits över världen. Redan 1954 organiserade Dr Richard Porter i Ann Arbor, Michigan, USA en grupp av konståkare till lag som åkte i formationer på isen. Den första officiella tävlingen i synkroniserad konståkning hölls på samma plats 1976. Den första internationella tävlingen ägde rum i Mölndal i Sverige 1989 med deltagande lag från sju olika länder.

Det första världsmästerskapet i Synkroniserad Konståkning, ISU World Synchronized Skating Championships, hölls år 2000 i Minneapolis, Minnesota, USA och vanns av Sverige. Vid VM benämns varje lag enbart med nationsnamn.

Grupplyft

#1: Grupplyft

I ett grupplyft är man fyra åkare. Alla åkare måste vara med i utförandet. Antingen är man den åkare som blir lyft eller den som lyfter. Väljer man att göra features i sitt grupplyft måste dessa utföras samtidigt. Olika typer av features kan vara att den åkare som blir lyft byter position, att lyften åker spegelvänt mot varandra eller i komplicerade in och utgångar.

Cirkel

# 2: Cirkel

Cirkel-elementet består av en till tre cirklar och kan utföras på två olika sätt. Första är att man förflyttar cirkeln (cirklarna) över isen. När man når högre nivåer så ska man åka i två cirklar – den ena inuti den andra, i olika rotationsriktningar samtidigt som man gör steg och byter plats på cirklarna.

I den andra varianten väljer man fyra olika variationer från en lista, såsom att antalet cirklar ändras, cirkeln byter rotationsriktning o.s.v. och utför dessa.

Flygskär

#3: Flygskär

Move element är det element som tydligast visar åkarnas flexibilitet då man antingen måste visa en förutbestämd friåkningsrörelse såsom exempelvis flygskär eller att man fritt får välja upp till 4 olika friåkningsrörelser som utförs samtidigt i ett komplext mönster. Här bredvis kan du se ett exempel på just ett flygskär.

Pivot Block

#4: Pivot Block

I ett pivot block måste åkarna vara i minst tre rader som är parallella och nära varandra. För att få högsta level/poäng behöver man göra 4 svåra vändningar samtidigt som blocket byter pivot point (riktning).

(OBS, ej video!)

Trevinge

#5: Trevinge

På samma sätt som cirklarna flyttas över isen kan man även förflytta vingar/hjul. Svårigheten med detta är förutom att bibehålla formen av tre rader som roterar kring ett centrum som förflyttar sig så ska man även utföra steg/vändningar och släppa taget om varandra.

(OBS, ej video!)