Press & Media

My Newsdesk & Bildbank

Följ oss på MyNewsdesk. Där hittar du nyheter, pressmeddelanden,
tävlingsinformation för media och bildmaterial.

Länk till My Newsdesk
Länk till bildbank på My Newsdesk

Pressackrediteringar

Pressackreditering VM
Nu är ackrediteringssystemet öppet. Vid internationella mästerskap använder vi ISU:s mediasystem (ISU Online Media Accreditation System (OMAS)) genom vilket alla ansökningar ska gå.
Länk: http://www.wingsmedia.it/isu16/
Sista dag för anmälan: 26 mars 2018

Presservice och Presscenter under VM
Presscentret håller öppet från första officiella träning onsdag 4 april till finalen är över lördag kväll 7 april. Där finns förvaringsutrymmen, arbetsplatser, ett presskonferensrum i anslutning och snabb access till såväl pressläktare som till Mixed Zone. Tränings- och tävlingsschemat håller på att färdigställas, generella öppettider är en halvtimma innan första officiella träning varje dag 4–7 april och två timmar efter sista. Det finns dock möjligheter till att sitta längre vid behov.

Presskonferenser
Genomförs efter avslutad tävling fredag och lördag med topp-tre-lag. De är på engelska och även non-rights-holders har rätt att filma dessa. Andra presskonferenser kommer att aviseras i anslutning till evenemanget, i presscentret och i e-postutskick till ackrediterad media.

Sen access (ackreditering efter 26 mars) samt ändring av reporter/fotograf
Vi kan i undantagsfall utfärda nya sena accesser. Dessa ansöks om separat och bör hänga samman med en sent påkallad intervjuförfrågan eller liknande. Gällande namnbyte eller tillägg av individer kopplat till en redan godkänd media så hanterar vi detta löpande. Kontakta oss så hjälper vi er vidare!

Notera att vi inte kan utfärda ackrediteringar till VM utan att de först lags in i ISU (Internationella Skridskounionen) system.

Väl mött i Ericsson Globe i April!

Kontaktpersoner